Urząd Miejski Wrocławia  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 
50–032 Wrocław, ul. Gabrieli Zapolskiej 4. 
Tel. 71 777 77 60, Tel./fax. 71 777 79 94      

expand_less