ŻŁOBEK - Oferta

OFERUJMY PAŃSTWU PROFESJONALNĄ OPIEKĘ DLA DZIECI
W POŁĄCZENIU  ZE WSPANIAŁĄ ZABAWĄ I ZAJĘCIAMI, DZIĘKI KTÓRYM DZIECKO WŚRÓD RÓWIEŚNIKÓW ROZWIJAĆ SIĘ BĘDZIE SZYBKO I PRAWIDŁOWO.

aktualny cennik 

BY TWOJE DZIECKO BYŁO BEZPIECZNE ZADBALIŚMY O PRAWIDŁOWE WARUNKI LOKALOWE DO KTÓRYCH NALEŻĄ:

* POZYTYWNA OPINIA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO (wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

* WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW NIEBUBLICZNYCH

* WDROŻONY SYSTEM HACCP ORAZ BEZPIECZEŃSTWA ŻYWIENIA I ŻYWNOŚCI ZGODNIE z art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.

* BEZPIECZNE WYPOSAŻENIE SAL W CERTYFIKOWNE MEBLE I ZABAWKI

* LOKAL PRZYSTOSOWANY DO WYMOGÓW PPOŻ I BHP

* PLACÓWKA MONITOROWANA

.

 .

 

Copyright by  www.upuchatka.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. żłobek i przedszkole  Wrocław